М туслах

Санхүүгийн мэдээлэл

(сая төгрөгөөр)

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Байвал зохих

Биелэлт

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа

>9%

???

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа

>12%

???

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

>25%

???

Гадаад валютын нээлттэй позиц болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)

<+/-15%

???

Гадаад валютын нээлттэй позиц болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)

<+/-30%

???

Танд

Харилцах данс

Дижитал зээл

Шилжүүлэг

Таны бизнест

Харилцах данс

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Овердрафт

Гарын авлагууд

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот-14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сентрал Тауэр, 15-р давхар

Утас: 1800 2929
hello@m-bank.mn

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл

М community-д нэгдээрэй

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2024. М банк

Үйлчилгээний нөхцөл

EN